Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Nordisk Staal er en moderne, fleksibel og ansvarlig stålvirksomhed, der har et skarpt fokus på at levere en høj kvalitet. Vi tilrettelægger vores produktion under hensyn til det omgivende miljø og sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi lægger vægt på at levere veldokumenterede kvalitetsprodukter til vores kunder, som lever op til deres specifikke krav, og vi arbejder efter internationalt anerkendte standarder som ISO 9001, DS/EN 1090, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Nordisk Staal arbejder gerne med vanskelige og krævende opgaver, og vi arbejder i alle udførelsesklasser op til og med EXC 4. Vi lægger stor vægt på at kunne levere effektive og fleksible løsninger i en tæt dialog med vores kunder om deres særlige krav og ønsker. Fleksibilitet med kvalitet, er en af vores nøgleværdier. Vi sætter altid en ære i at levere til den aftalte tid, så kundernes forventninger også her indfries.

Nordisk Staal har en grundig egenkontrol af vores produktion og svejseprocesser, og vi arbejder sammen med dygtige eksterne leverandører af NDT mv. Vores kvalitetskontrol skal sikre en ensartet, høj kvalitet til vores kunder, og bidrage til at optimere processerne, så miljøbelastningerne mindskes mht. forbrug af materialer og energi. Omfanget af kvalitetskontrollen fastsættes i dialog med den enkelte kunde, og omfatter f.eks. NDT af de udførte svejsninger, lagtykkelsesmålinger af overfladebehandling eller andre former for målinger, som skal sikre, at vi lever op til kundernes krav til det enkelte produkt.

Vi arbejde aktivt med forebyggelse af forurening, og vi fører en løbende dialog med vores væsentligste leverandører om miljø- og arbejdsmiljøforhold både ved indkøb af materiel og ved opstart af nye projekter eller processer.

Vores medarbejdere er særdeles dygtige og velmotiverede, og vi lægger stor vægt på at vedligeholde og udvikle deres faglige kvalifikationer. Det er vigtigt for os at sikre medarbejderne et godt og sikkert arbejdsmiljø. Målsætningen er nul arbejdsulykker, og vi har bl.a. fokus på sikker og ergonomisk korrekt håndtering af de tunge materialer i produktionen.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores ydelser, produktionsapparat og produktionsprocesser, både i forhold til kvalitet, miljøbelastning og arbejdsmiljø, og overholder naturligvis gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Denne politik og vores ledelsessystem gælder for alle Nordisk Staals medarbejdere, der er forpligtet til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at forbedre ledelsessystemets effektivitet.

 

Jan Sørensen

Direktør